INTERNATIONAL AFFAIRS 世事政情
 • 言歸政傳Jenny Yin 加入最愛專欄
 • 於傳媒行業打滾多年,其實亦是打雜多年,八卦天性難改,日常穿梭立法會及政總之間,閒時金鐘中環high tea、購物,順道收集情報。

園境師學會想DQ準會員投票權 泛民將更難「突襲」建測量規園 2018-04-16收藏文章
 • 我要回應

 立法會補選就完咗都成個月喇!雖則當中親建制嘅謝偉銓成功透過建測量規園功能界別重回議會,但當日畀姚松炎「突襲」成功,再選都只係贏司馬文600票,某程度上可以話界別內嘅親泛民嘅選民愈來愈多,而呢批選民好多都係年青人,Jenny聽聞有唔少建制派人士都驚過多兩屆,建測規園界呢個議席,即使冇「突襲」,都會落入泛民手上。喺呢個時候,園境師學會就有人提議,不如取消準會員嘅周年會議上嘅投票權……咁好難唔令人覺得別有用心噃!

 

 

謝偉銓成功透過建測量規園功能界別重回議會,但再選都只係贏司馬文600票。

 

園境師學會投票權最「手鬆」

 

 講少少背景先,而家建築、測量、都市規劃及園境界功能界別入面,投票權上面最「手鬆」嘅就係園境師學會,因為得佢哋容許準會員在大會上表決,建築師學會、規劃師學會同測量師學會都係只準已經有專業資格嘅正式會員喺大會上投票。

 

 叫得「準會員」,大家都估到多數都係啲啱啱畢業冇幾耐嘅年青人,有資格考專業試但未夠工作經驗,又或者係未考試嘅會員。咁點解取消準會員投票權會影響選情?

 

DQ提議基本上過硬

 

 因為既然有得喺大會上投票,就符合功能界別嘅選民資格,咁而家年青人大多數都係支持非建制,而呢批「準會員」有160人,都佔咗全體會員人數(370人)嘅四成。如果今次真係成功取消咗,都可以話係直接影響園境師學會嘅選民結構!冇咗班後生,非建制就更加難當選了!調返轉講,如果Keep住呢班後生仔準會員,過多3、5、7年,年年都有「新鮮人」嘅情況下,個選民結構其實係會愈來愈偏向支持非建制。

 

 香港園境師學會前會長姚寶隆亦都證實咗,周年會議的確有呢個議程,亦都有人同佢講過驚準會員太多會「騎劫」會議。不過Jenny就覺得,既然大家都係呢一行嘅畢業生,相信對呢行都係有相關知識,又何來「騎劫」一說呢?不過,準會員頂盡只佔四成,即係話呢個提議基本上過硬……

 

全新【etnet健康】專頁登場喇!立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊! http://fb.me/health.etnet.com.hk
我要回應
 • 生活副刊
 • DIVA
 • 健康好人生
產品簡介

【etnet Bonus賞你】只野仁水墨畫冊《政‧漫》(親筆簽名版)

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液